Стандарти

Стандарти за качество: АРКО е регистрирана по ISO 9001:2000. При изграждането на всеки обект, конструкторът и инженери от съответните специалности проверяват всеки извършен етап на работа, като попълват специални протоколи акт Обр. 7, с което разрешават започване на следващия етап. Качеството на изпълнението на скритите инсталации и устройства се проверява от специалисти на фирмата и проектанти, съвместно с представител на клиента и се съставя акт за скрити работи обр. 12.

Здравни стандарти и стандарти на безопасност: АРКО начислява и внася в бюджета здравни осигуровки на работниците и служителите съгласно Закона за здравното осигуряване. Освен задължителните здравни осигуровки, фирмата има и застрахователен договор с ДЗИ ЕАД включващ групова комплексна здравна застраховка с покритие на трудова злополука или заболяване за целия персонал. Стриктно спазваме методи на работа, отговарящи на правилника за безопасност на работа в България.
www.Arco-Eng.com © 2008 Всички права запазени.     Сайта изработен от plxWebDev