Структура и персонал на фирмата

Специалистите на АРКО Инженеринг са високо квалифицирани и с обширен практически опит. Нашите интер дисциплинарни екипи включват архитекти, интериорни дизайнери, инженери, финансисти, счетоводители, юристи, специалисти по недвижими имоти и мениджъри с опит в екипната работа. Този подход ни позволява да видим проблемите и изискванията на клиентите си от всички гледни точки и да намерим най-доброто и балансирано решение за тях.

Подбор на кадрите

Три са основните критерии, по които АРКО подбира специалистите си:
  • Висока квалификация и опит по специалността
  • Комуникативни умения и възможност за интегриране в колектива
  • Висока мотивация за просперитета на фирмата и задоволяване изискванията на клиентите АРКО е изградена от две взаимосвързани структури - ад министративна и техническа. Тяхното балансирано и хармонично взаимодействие гарантира успеха на поетите ангажименти.

Административен персонал в офиса

Административният персонал осигурява организационно и документално всички дейности, свързани с:
  • Подготвяне на оферти и ценообразуване
  • Счетоводно обслужване
  • Връзки с обществеността и клиентите
  • Производство и снабдяване
  • Координация на складовите наличности

Персонал извън офиса

Строителен персонал и техническо ръководство: Техническите ръководители надзирават и координират работата на строителните обекти. Строителните звена са специализирани във всички видове подготвителни, строителни и довършителни работи в строителството и обзавеждането. АРКО разполага със собствено техническо оборудване за всички дейности, които предлага. Фирми подизпълнители извършват работата по отоплителни и вентилационни системи, климатични инсталации, електроинсталации, компютърни и сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни уредби.

Проектна дейност:

АРКО разполага с изцяло компютъризирано специализирано звено за архитектурно и дизайнерско проектиране. Предлагат се и индивидуални консултации, както и съгласуване на проектите в съответните инстанции по всички специалности за жилищни, обществени и промишлени сгради.www.Arco-Eng.com © 2008 Всички права запазени.     Сайта изработен от plxWebDev