Създателят на Арко

Арх. Ивайло Гююмишев, собственик и управител на фирмата, е роден през 1956 г. Завършил е Архитектурния факултет на ВИАС през 1982 г. Неговият 10-годишен стаж като проектиращ архитект в Дирекция “Изграждане на центъра на София” към Софпроект му дава широк опит в проектирането и изграждането на жилищни и обществени сгради. Участвал е в множество архитектурни конкурси в България и чужбина.

От 1992 г. арх. Гюмишев е собственик и управтел на ЕТ “АРКО”, с предмет на дейност проектиране и строителство. Фирмата е изградила редица обекти, предимно в сферата на жилищното и обществено строителство и най-вече реконструкции в старите централни части на София.

През 1996 г. се регистрира фирма АРКО Инженеринг като приемник на ЕТ “АРКО”. АРКО Инженеринг разширява съществуващите дейности в строителството и въвежда две нови направления: внос и дистрибуция на строителни материали и собствено производство на декоративни архитектурни елементи.www.Arco-Eng.com © 2008 Всички права запазени.     Сайта изработен от plxWebDev